STAFF CREDIT

A&P:Saatchi & Saatchi Fallon Tokyo / CD:Keiichi Uemura / AD:Tomoya Sasaki / C:Yoshishige Takei / Di:Youhei Sako