STAFF CREDIT

CD+AD+D+PL:Keiichi Uemura
P:Motoki Nihei
Editor:Satoshi Ono
Music Pr:Toshiki Umemoto
Music:Naoki Yoshida
C:Kohei Omote
D:Yuka Yamamoto
I:Satsuki Ota
I:Yui Igarashi
I:Kaho Murakami
Pr:Yasuhiro Fukunaga

http://www.to-bi.ac.jp/