STAFF CREDIT

DOP:KOHO KOTAKE(TSUNAGARI)
Director:GENKI ITO
Music:Shuta Hasunuma
Hair:DAI MICHISHITA(FEMME)
Make:YUKA WASHIZU(FEMME)
ST:KEIKO HITOTSUYAMA(FEMME)