STAFF CREDIT

Dir:Takuma Nakazi (WOW)
Visual AD:Daisuke Moriwaki (WOW), Tsutomu Miyajima (WOW), Kazunori Kojima (WOW)
P:Masashi Nagao
Music composer:Tomohiro Nagasaki (WOW)
PM:Tomomi Nakamura, Yusuke Morooka
Pr:Hiroshi Takahashi (WOW), Shinichi Saeki (WOW), Yuki Tazaki (WOW), Hiroyuki Kojima