STAFF CREDIT

Dir:Shota Nakano
http://shotanakano.com
P:Kazune Kogure
http://kazunekogure.com
Edit:Nobuhiro Kaneko/Shota Nakano
Model:Elizabeth(Free Wave)